שיעור 4 – חזרה לארץ


משך סדנא: 50 דקות

עזרים:

דפי עבודה 'חזרה לארץ- פעילות היכרות'

דפי עבודה 'חזרה לארץ – חוק השבות'

צילומים מאת ציון עוזרי (נספח 1)

הכנה מראש:

מומלץ להביא לכיתה ספרים, מאמרים ומידע על האוכלוסיות היהודיות שיוצגו בשיעור על מנת שהתלמידים יוכלו להיעזר בחומרים בחקר שלהם.

רציונל הסדנא:

בסדנא הקודמת ראינו שישראל נחשבת כמולדת של כל יהודי העולם, אך כיצד החוק בישראל מתייחס ליהודים המבקשים להגר אליה? כיצד החוק מגדיר ומעצב את זכויותיו של עולה חדש שעולה לישראל?

איזה קהילות יהודיות עלו ומצאו בית בישראל במאה האחרונה, ואיך הנוכחות שלהם משקפת את רעיון הביטוי 'קיבוץ גלויות' שנאמר במסורת היהודית במשך כל הדורות?

מטרות:

  • חיבור צילום של עולה/מהגר יהודי עם טקסט יהודי כהיכרות לרעיון הציוני של 'קיבוץ גלויות'.
  • הגדרה והבנה של הביטויים 'מקלט', 'מהגר', 'עולה' – וההקשר שלהם בתרבות הישראלית. האבחנה בהקשרו של כל ביטוי לרעיון של ישראל כבית של העם היהודי.
  • קריאה וניתוח של 'חוק השבות – חוק השיבה', והקשרו לרעיון 'קיבוץ גלויות'.
  • חקירה אחר מסעות ותהליכים של קהילות ואוכלוסיות יהודיות שראו בארץ ישראל מקלט במאה ה20 ; יצירה וכתיבת מאמר בנושא שישלב את הצילומים ואת המושגים החדשים שהכירו בסדנא.

פעילות פתיחה:

חלקו את התלמידים לזוגות ולכל זוג את דף העבודה 'פעילות היכרות'. על התלמידים לדון בצילום 'מבצע אקסודוס' מאת ציון עוזרי מול הטקסט 'קיבוץ גלויות', עליהם להיעזר בשאלות בדף העבודה. לאחר 5 דקות של עבודה זוגית בקשו מהתלמידים לשתף את הנאמר מול הכיתה.

דברו שוב על רעיון 'ארץ/מולדת' שעליו שוחחנו בסדנאות קודמות; כיצד רעיון זה מתכתב עם רעיון 'קיבוץ גלויות'? ציינו ש"שיבת היהודים מארבע כנפות תבל" הוא רעיון מרכזי בציונות.

פעילות טקסט:

הסבירו את 'חוק השבות' – חוק השיבה מעניק לכל יהודי בעולם את הזכות להתיישב בארץ ישראל. החוק הועבר לראשונה ב5 ביולי 1950. תוקן פעמיים ב1954 וב1970. חלקו את דף העבודה 'חוק השבות' – עברו עם הכיתה על סעיפי החוק והשתמשו בנקודות הדיון כדי לשוחח על כל סעיף בנפרד.

חוק השבות 1950

*זכות העליה לישראל – מתי הוקמה המדינה? מדוע לדעתכם החוק נוצר כה סמוך לתאריך זה? באיזו דרך ההפיכה ל'עולה חדש' היא זכות? ומדוע זכות זו היא רעיון מרכזי בשנים הראשונות להקמתה של מדינה יהודית?

*וויזה לעולה – באילו תנאים הוויזה – האישור של העולה יידחה?

*תעודת עולה- איזה אדם מתואר בסעיף זה? איך זה מתקשר לסעיף הקודם?

*תושבים ואנשים ילידי הארץ – מי נחשב ל'עולה חדש' ע"פ פסקה זו בחוק?

*יישום ותקנות- מה אתם חושבים שתפקידו של שר העלייה והקליטה? מדוע שאדם בתפקיד זה יהיה אחראי על הנושא של העולים החדשים?

התיקון לחוק 1954

*כיצד תיקון זה משנה את החוק המקורי?

*מי התווסף לפרופיל של אדם שיקרא 'עולה'?

סעיפים 2-5 : מה לדעתכם תפקידו של שר הפנים? מדוע שינוי זה נעשה?

התיקון לחוק 1970

למי מוענק סטטוס 'עולה' בסעיף זה? למי לא? איך זה מרחיב את הבנתנו לגבי הרעיון של מהו 'עולה חדש'? איך השאלה 'מיהו יהודי' מתוארת ומדוע זה חשוב כאן? מה דעתכם האישית על כך?

סעיף 5: למה כנסת ישראל צריכה להיות מעורבת בעניין הזה? איך סעיף זה מבהיר ומחדד מיהו יהודי ומי לא?

פעילות וחקר תמונה:

(דיון לשוני על המילים: מהגר, מקלט, עולה)

כיצד ישראל משמשת כמקלט ליהודי העולם?

כאן ניתן לחזור לרעיון חוק השבות ולקיבוץ גלויות – יהודים מבקרים ועולים לישראל, אבל יותר מכך קהילות יהודיות ברחבי העולם יכולים לפנות לישראל ולשוב אליה כאשר הם במצוקה.

נכיר אוכלוסיות של קהילות יהודיות ברחבי העולם שבחרו להגיע לישראל במאה ה20: חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות ותנו לכל קבוצה קהילה שעליה היא אחראית: קהילת יהדות אתיופיה במבצע משה, קהילת יהדות אתיופיה מבצע שלמה 1991, בריה"מ לשעבר במבצע אקסודוס 1990, העלייה ממדינות ערב ואסלאם 1947-1972.

התלמידים יחקרו את אירועי העלייה ואת האוכלוסיות באמצעות חומרי מידע המצויים בכיתה ואתרי אינטרנט.

נקודות שעליהם לסכם:

*מה היה מצב היהודים במדינה ממנה הייתה העלייה בתקופה של מבצעי העלייה המתואר?

*מה סיפור העלייה שלהם לארץ? כיצד עלו? בעזרת מי?

ניתן להתייחס לאנשי מפתח באירועים וחוויות מיוחדות,  כמות העולים בעלייה, גודל האוכלוסייה שלהם בישראל אז וכיום.

המורה יחלק גם צילומים הקשורים לעליות. חלק מהסיכום יהיה בחינה של התמונות והמצולמים כחלק מהחוויה של המבצע; מה מתרחש בצילום, מה המצולמים מביעים? על התלמידים לאבחן סובייקטיבית ואובייקטיבית את הצילומים (מה רואים בצילום ומה אנחנו יכולים ללמוד מניתוח התצלום)

סיכום (5 דקות)

"כל ישראל ערבים זה לזה"   איך אמירה זו מתקשרת לנלמד ולמה שחווינו היום בסדנא?

שיעורי בית:

בסיומו של החקר הקבוצה תכתוב מאמר שמשלב מסקנות וצילומים על העליה שהם הכירו. ניתן להפוך את המאמרים לקובץ סופי של עיתון כיתתי.

נספח 1: