שיעור 6 – קדושה ורוחניות


משך הסדנא: 50 דקות

עזרים: צילומים מאת ציון עוזרי (נספח 1)

דפי עבודה 'ישראל קדושה ורוחניות – פעילות פתיחה'

דפי עבודה 'ישראל קדושה ורוחניות – פעילות תצלום'

הכנה מראש: כתבו על הלוח את הציטוטים הבאים:

"קדושה היא ירידת האלוהות אל תוך העולם המוחשי" (הרב יוסף סלובייצ'יק, רב ופילוסוף יהודי 1903-1993)

" כאשר שני אנשים מתייחסים זה לזה באופן אותנטי ואנושי, אלוהים הוא החשמל המחבר ביניהם." (בובר, פילוסוף יהודי 1878-1965)

רציונאל:

בשיעור זה התלמידים יחקרו את משמעות הביטויים 'קדושה' ו'רוחניות' לצד חשיבה ביקורתית על המושגים והאם ואיך הם חווים את המושגים בחייהם.

איך אנו קובעים מי, מה או איזה מיקום הוא רוחני או קדוש? איזה תפקידים הרוחני והקדוש מקבלים בדתות ובתרבויות השונות בישראל? איך החוויות הרוחניות והקדושות בדתות השונות דומות ושונות? האם ואיך התלמידים חווים בחיים הפרטיים שלהם קדושה/רוחניות ובכלל בחייהם בישראל?

מטרות:

– זיהוי אנשים, מקומות, חפצים וחוויות שהתלמידים משייכים לרעיון של רוחני/קדוש, ופירוש שני טקסטים יהודים המתרכזים ברעיונות אלו.

– ניתוח תצלומים המתארים חוויות של קדושה ורוחניות בדתות היהדות האסלאם והנצרות בישראל.

– התלמידים יצלמו אנשים/מקומות וחפצים בהם הם מזהים את הרעיונות שהם למדו בשיעור.

פעילות פתיחה (12 דקות):

  • בתחילה בקשו מהתלמידים להגדיר מהי 'קדושה'.
    ההגדרה המילונית: ביטוי לדבר מיוחד וחשוב , לרוב הוגדר על ידי שימוש או סמכות דתית; מוקדש לאלוהים או לשירותו. כמו כן בקשו שיגדירו את המושג 'רוחני'.
    ההגדרה המילונית: דבר שקשור לרוח או נשמה, ההפך מדבר פיזי.
  • חלקו את התלמידים לזוגות ושישלימו את דך העבודה 'ישראל קדושה ורוחניות – פעילות פתיחה'. הסבירו שבכל טור התלמידים יכתבו אנשים, מקומות, חפצים ופעילויות שהם חושבים לרוחניים או קדושים. לאחר כמה דקות בקשו מהתלמידים לשתף את שכתבו, רשמו על הלוח והעלו שאלות לדיון:

-האם ישנם פריטים על הלוח שהם מטבעם קדושים או רוחניים?

-האם ישנו דבר שיכול להיות קדוש בלי שיהיה רוחני?

-האם ישנו דבר שיכול להיות רוחני בלי שיהיה קדוש?

* לבסוף קראו את הציטוטים על הלוח. מה דעתכם על ציטוטים אלו? בקשו מהתלמידים להעלות דוגמאות של דרכים וחוויות דרכן הם חוו קדושה או רוחניות כפי שהציטוטים מתארים.

פעילות ניתוח תצלום (20 דקות):

*תנו לכל זוג תלמידים צילום של הצלם ציון עוזרי שאותו הם צריכים לבחון, יחד עם דף העבודה 'ישראל קדושה ורוחניות – פעילות תצלום'. בקשו מהזוגות לדון על התמונה ולענות על דף העבודה.

*אחרי כמה דקות עבודה תנו לכל זוג אפשרות לשתף את הממצאים עם שאר הכיתה. עודדו את התלמידים האחרים להגיב.

*דיון כיתתי: מה התכונות שהופכות מקום לקדוש? מה הופך את ישראל או מקום מסוים בישראל לקדוש?  האם קדושתה של ישראל קשורה להיסטוריה שלה, לאנשים שבה, לקהילות או לארץ? או למשהו אחר? מה ההבדל בין מקום קדוש לבין מרחב שהוא קדוש?  איך אנו יכולים ליצור מרחבים קדושים, מה חוקי הקהילה שחלים על יצירתו של מרחב שכזה? הצילומים של עוזרי מראים בני דתות שונים בישראל החווים רוחניות או קדושה; יהודים נוצרים ומוסלמים. האם אתם חושבים שהחוויות שלהם שונות זו מזו? חוץ מפרטי הדת השונים, האם החוויה הרוחנית היא עולמית? איך יכול להיות בעצם שישראל היא מקום שקדוש לכמה דתות?

שאל את התלמידים – היכן אתם חוויתם אי פעם חוויה רוחנית או קדושה משמעותית? איך ניתן לתאר את החוויה?

פעילות צילומי תלמידים (15 דקות):

הסבירו לתלמידים שהם עכשיו הופכים לצלמים, והם הולכים להשתתף בתערוכת צילומים כיתתית על קדושה ורוחניות. שלחו את התלמידים לצלם מחוץ לכיתה (ברחבי ביה"ס, בבית כנסת) מקומות, אנשים או חפצים שהם רואים בהם רוחניות או קדושה. (לחילופין קח את התלמידים לנקודה מסוימת לצילום). עודדו את התלמידים לצלם הרבה תמונות כדי שיהיה להם מגוון אפשרויות שיוכלו לבחור ממנו אחר כך.

יכול להיות שהתלמידים יצטרכו זמן נוסף, ניתן לאפשר להם לעשות זאת כחלק מזמן של שיעור אחר או כשיעורי בית.

סיכום (3 דקות): 

בקשו מהתלמידים לחלוק את הדברים שצילמו. כיצד הם הצליחו ליצור את אפקט הקדושה?

שיעורי בית:

כל תלמיד יבחר תמונה לתערוכה, ידפיס אותה ויכתוב לה פסקה (דבר היוצר) שתסביר את התמונה. מה קורה בתמונה? איך הקדושה והרוחניות נתפסות? למה הדבר המצולם חשוב לך? התמונות יכולות להיות בצבעים שונים ובאפקטים, מוצגות עם הסבר הצלם במסדרון בית הספר.

פעילות להרחבה:

*ראיינו רב או דמות דתית נוספת שאינה משתייכת לדת שלכם ושאלו אותם על קדושה ורוחניות. כתבו מאמר עיתונאי על הראיון, על השוני והדמיון.

*כתבו סיפור קצר על חוויה רוחנית או קדושה שהייתה לכם.

נספח 1:

 

 

צרו קשר:


תמר שורק

מייל: tamars@bh.org.il

טלפון 1: 03-7457901

טלפון 2: 050-7432268