משך הסדנא: 50 דקות

עזרים:

צילומים של הצלם ציון עוזרי (נספח 1)

דפי עבודה 'ישראל – תרבות'

דפי עבודה 'ישראל – טקסטים יהודים'

הערה למורה: בשיעור זה תלמידים ינתחו צילומים של מצבים שונים בישראל ומתוך כך יחשבו כיצד האנשים והאירועים המצולמים משקפים רבדים שונים בתרבות הישראלית. שלושת הצילומים האחרונים מציגים טקסי דת מוסלמים, נוצרים ויהודים. אם אתם בוחרים להציג אותם היו מוכנים לדיון בראש פתוח על החוקים וההבדלים בין הדתות השונות וכיצד זה משפיע על הגיוון התרבותי בישראל.

כוונו את הדיון לכיוון חיובי על ידי התמקדות ברעיון של ישראל כ'כור היתוך' עבור אנשים מארצות שונות, רקעים ועבר שונה.

הכנה לפני השיעור: הדביקו כל צילום למרכז דפי העבודה 'ישראל – תרבות', כתבו את שם הצילום ומיקומו על הדף.

רציונל:

למה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו מגדירים משהו כ'ישראלי'? חוץ מכך שהדבר מתרחש בישראל. מה הופך דבר מה לחלק מהתרבות הישראלית, ואיך התרבות הישראלית משתקפת בהיסטוריה העשירה, האנשים השונים והארץ עצמה? בשיעור זה התלמידות יבחנו צילומים שונים שמשקפים צדדים רבים ומגוונים בחברה הישראלית ויבינו כיצד הכל משתלב יחד ויוצר חוויה ישראלית ייחודית.

מטרות:

*דיון והגדרת המושגים 'תרבות' ו'תרבות ישראלית'.  חקירה של הרעיון שמאפיינים שונים יוצרים תרבות אחת.

*חיבור רעיונות שהועלו בשיעורים הקודמים – ישראל כמולדת, ישראל כמקלט, חיבור בין העבר להווה, העלייה לישראל- לתרבות הישראלית

*יישמו נושאים אלה בתמונות שמייצגות חוויות שונות בתרבות הישראלית.

*קשרו את הטקסטים היהודיים לצילומים והסבירו כיצד הם קשורים זה בזה.

פעילות פתיחה (10 דקות):

לפני השיעור כתבו את הדברים הבאים על הלוח: ציטוט מאת דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל: "ארץ זו הפכה אותנו לאנשים, אנשינו הפכו אותה למדינה". מה אתם חושבים על ציטוט זה? מה הוא אומר בעצם על מדינת ישראל?

כאשר התלמידים והתלמידות ייכנסו לכיתה אפשרו להם כמה דקות כדי להגיב לציטוט על הלוח, עודדו אותם לשתף במחשבותיהם. לאחר מכן כתבו על הלוח בשני קצוות את שני הביטויים: "תרבות" ו"תרבותיות". ('תרבות' הכוונה היא בדרך כלל לאומנויות שונות כמוזיקה, ספרות, אוכל, 'תרבותיות' היא כהגדרה משותפת לקבוצה של אנשים בעלי דעות משותפות ומערכת אמונות וערכים דומים.)

מה ההבדל בין תרבות לתרבותיות?

מה תפקידה של התרבות בתוך התרבותיות?

איך הציטוט של בן גוריון מתקשר לתרבות הישראלית?

דיון כיתתי (10 דקות):

דברו בקצרה על הקשרם של הנושאים ביחידות הקודמות וכיצד הם מתקשרים לתרבות הישראלית. השתמשו בשאלות הבאות כנקודות חשובות בדיון:

– ישראל כמולדת: איך רעיון התרבות משתקף מרעיונה של ישראל כמולדת ליהודים ברחבי העולם? מדוע תרבות רב גונית ומרובה חשובה כאשר אנחנו רואים בישראל את ארץ המולדת של העם היהודי כולו?

– בין עבר והווה: כיצד אלמנטים של עברה של ישראל וההיסטוריה שלה מגולמים בתרבות העכשווית שלה? למה אתם חושבים שחשוב להבין את החיבור בין עבר להווה על מנת להבין תרבות?

– ארץ ישראל: מה המשמעות שקיימת תרבות עכשוויות ומודרנית בארץ שהיא עתיקה? איך ארץ ישראל עצמה משחקת תפקיד בתרבות הישראלית?

– קיבוץ גלויות: ישראל ככור היתוך ציוני עדיין צריכה להכיל בתוך התרבות שלה מגוון רחב של תרבויות של אנשים מרחבי העולם, ולאחד את כולם לתרבות אחת. מה מחבר את כל הגוונים השונים של האנשים תחת מטריה תרבותית אחת בישראל?

פעילות תמונות (25 דקות):

הסבירו לתלמידים שהם עומדים לצפות בצילומיו של ציון עוזרי ושעליהם לנתח כיצד התמונות מחברות את רעיון התרבות הישראלית למונחים האחרים שהכרנו ביחידה זו.

חלקו את הכיתה לזוגות או קבוצות קטנות וחלקו את דף העבודה 'תרבות – תמונות' . על התלמידים לעבוד מול הצילומים ולחבר אותם לנושאים שלמדנו ביחידות השונות.

לדוגמא: אם בצילום ישנה קבוצה של חיילים התלמידים יתדיינו בקבוצה כיצד הרעיון של 'ישראל כמולדת' ו'תרבות ישראלית' מתחברים לצילום? וכדומה.

הזכירו לתלמידים שארבעת הרעיונות מהשיעורים הקודמים לא ישתקפו בצורה ברורה מהתצלומים כך שעליהם להרחיב את דרך החשיבה שלהם ולמצוא קישורים בצורה יצירתית. אחרי שהתלמידים סיימו את הניתוח על כל קבוצה להציג את הממצאים שלה לכיתה.

סיכום  (5 דקות)

העלו שאלה לדיון: האם לקחת חלק בחוויות של תרבות מסוימת גורם לנו להבין ולהרגיש חלק מאותה התרבות? אפילו אם זו לא התרבות שלנו? (למשל שמיעת מוזיקה ישראלית, אכילה מאכלים ישראלים.)  האם וכיצד התצלומים שהם בחנו היום נתנו להם הרגשה של חיבור לתרבויות אחרות?

נספח 1:

 

צרו קשר:


תמר שורק

מייל: tamars@bh.org.il

טלפון 1: 03-7457901

טלפון 2: 050-7432268