he

בקרוב

הודעה
16.04.2021
בכל יום שישי במהלך שנת 2021 שערי המוזיאון יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום! (לא כולל יולי אוגוסט). בשיתוף משרד התרבות
הכניסה חופשיתעוד
הודעה
סדרה
23.04.2021
סדרת היידיש של מוזיאון העם היהודי לחורף 2020 בשיתוף בית שלום עליכם. ימי שישי פעם בחודש בשעה 9:00
סדרה