he
תערוכה
לצערנו התערוכה סגורה זמנית
גיבורות וגיבורים בגלריית ילדים אינטראקטיבית
תערוכה
תערוכה
היכל בתי הכנסת: מודלים מרהיבים, סרטונים, הדמיות, פריטים נדירים ומסע במרחב ובזמן דרך תפילות ופיוטים
תערוכה
סוף סוף הוא כאן - מוזיאון העם היהודי הגדול והמקיף בעולם. שלוש קומות, ארבעה אגפים וקרוב ל-7,000 מ"ר שטח תצוגה של חוויה מרתקת ומפעימה