מעבר לשער הזהב: יהודי ניו יורק

הוצגה בשנת 1978
התערוכה, והקטלוג המלווה אותה, מחולקים לשבעה פרקים המוקדשים להיבטים שונים בתולדותיה ובחייה של קהילת יהודי ניו-יורק.

המוצגים בתערוכה, וכן הטקסטים המובאים בקטלוג, מכסים תקופה של יותר משלוש-מאות שנה, מ-1654- שנת בואו של היהודי הראשון לניו-אמשטרדם – ועד לשנות השבעים של המאה הזאת. אולם עיקר תשומת-הלב בעריכת התצוגה ניתן לשנים המעצבות של קהילת ניו-יורק, 1920-1830, מראשית ההגירה של יהודי גרמניה לארצות-הברית ועד שוך גלי ההגירה ההמונית והתגבשות הארגונים הפנים-קהילתיים בניו-יורק ובארצות-הברית. בתערוכה יש יותר מ-700 מוצגים, דו-ממדיים ותלת-ממדיים.

אוצרת: דניאלה לוכסמבורג