להזמנת כרטיסים

תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בית התפוצות בע"מ (חל"צ) (להלן – "האתר").

האתר מנוהל ומופעל על-ידי בית התפוצות בע"מ (חל"צ), מרחוב _________ תל אביב (להלן: "בית התפוצות ו/או מפעיל האתר"). בכל מקום בו מפורטת אחריות בית התפוצות, הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר יהווה הסכמתכם לתנאים הכלולים ב"תנאי שימוש" אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

כללי

 1. האתר נועד להעמיד לרשותכם מגוון של תכנים ומידע על פעילויות בית התפוצות, תערוכות, מאגרי המידע של בית התפוצות וכלים ושירותים נוספים, כגון: שמירת עצי משפחה, הוספת תכנים וכו'. חלק מהשירותים הנוספים כפופים לתנאים נוספים והם חלים בנוסף לתנאי שימוש אלו.
 1. האתר כולל מידע רב וכולל, בין היתר, קבצים, איורים, תמונות, קישורים וכיוצ"ב, והשימוש בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 1. המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין בית התפוצות ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.
 1. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר מוגבלת לפרטים אשר צויין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצויינו. אפשרות זו הינה בבחינת זכות שימוש שלא לצורכי מסחר בלבד, ואינה יוצרת ו/או מרמזת לאחריות כלשהי של בית התפוצות ו/או מי מטעמו.
 1. בכל שימוש שתעשו הינכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים לבית התפוצות, בצורה ברורה ונהירה. ניסוח לייחוס הוא כדלהלן _________________, ובכל מקום רלוונטי יש להוסיף קישור לאתר בית התפוצות.
 1. המשתמשים באתר לא יעשו שימוש בזחלנים (crawlers) ולא בתוכנות ריגול שנועדו לאסוף מידע לרבות פעילות קיטלוג (indexing) מהאתר.
 1. האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. חלק מהשירותים טעונים הרשמה. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי. בית התפוצות מאפשר לפרסם מידע ותכנים של המשתמש ולחלוק אותם עם משתמשים אחרים בכפוף לאמור בתנאי השימוש כאמור להלן.
 1. האתר לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו מוצעים כמות שהם (as is) על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית התפוצות ו/או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכי ודרישות המשתמש.

מדיניות הפרטיות

 1. בית התפוצות מכבד את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר.
 1. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר ועוד.

השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 

 1. המידע הנ"ל ישמש את בית התפוצות לשימושים סטטיסטים, שאינו מזהה אתכם אישית. בית התפוצות יהיה רשאי למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים את המשתמשים באופן אישי, למעט אם הדבר נדרש על פי דין ו/או על פי החלטה של רשויות ו/או במסגרת הליכים משפטיים.
 1. בנוסף, הפרטים שתציינו בעת הרישום יאספו וישמשו את בית התפוצות כדי לספק למשתמש מידע באמצעות האתר, לתת מענה לפניית המשתמש ככל שיפנה לבית התפוצות, לספק למשתמש מידע על פעילויות בית התפוצות בנושאים שונים – כגון תערוכות, הרצאות, השתלמויות, לימודים (בתשלום או שלא בתשלום) לרבות באמצעות שליחת הודעות אלקטרוניות.
 1. כל משתמש יהיה רשאי להודיע לבית התפוצות על אי רצונו לקבל הודעות אלקטרוניות באמצעות פניה ל __________________. פנייה זו תטופל בתוך __ ימי עבודה. ככל שהפניה לא תהיה ברורה ו/או חסרה בפרטים משך הטיפול עלול להיות ארוך יותר.
 1. מאגר המידע של בית התפוצות רשום בפנקס מאגרי המידע. זכותו של כל אחד לעיין במידע הנוגע לו ואשר נמצא במאגרי המידע של בית התפוצות. אופן מימוש הזכות יהיה בהתאם למדיניות בית התפוצות ובהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות והנחיות רשם מאגרי המידע. ככל שאדם יתקל במידע מוטעה לגביו או במידע שהוא סבור כי הוא מוטעה הוא רשאי לפנות לבית התפוצות ופנייתו תטופל בהתאם למדיניותה והוראות הדין.

שימוש הולם באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ושירותיו בהתאם לתנאי השימוש והוראות כל דין.
 1. חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינה נכון.
 1. על המשתמשים חל איסור מהעתקה, הקלטה, פרסום, הפצה, עריכה שינוי וכיוצ"ב ללא רשות בית התפוצות.

פרסום תכנים על ידי גולשי ומשתמשים באתר

 1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 1. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא שהמשתמשים מוסרים לפרסום, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת או עמדת בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 1. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או במאגרי המידע של בית התפוצות, חלה על השולח/הכותב האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על הכותב להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס");
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי בית התפוצות בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 1. בית התפוצות רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי שימוש אלה או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבית התפוצות או במי מטעמו. כמו-כן, יהיה רשאי בית התפוצות במקרה זה למנוע מכם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בית התפוצות לפי כל דין.
 1. החליט בית התפוצות לפרסם תוכן שנמסר – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו.
 1. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי בית התפוצות כדי לגרוע מחובת המשתמשים לציית לתנאי שימוש אלו, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותם על-פי מהנ"ל. כמו-כן, אין באמור כדי להטיל על בית התפוצות איזו חובה לפקח או לנטר תוכן כלשהו באתר.
 1. התכנים הנמסרים על-ידי משתמשי האתר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. זכרו: עליכם לנהוג בזהירות במסירת התכנים.

זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של בית התפוצות ו/או של צד שלישי, שנתן לבית התפוצות רשות שימוש ו/או שבית התפוצות אפשר לו לצרפו לאתר.
 1. המשתמשים רשאים לעשות "שימוש הוגן" בחומרים לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 1. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו') לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
 1. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 1. בית התפוצות אינה טוען לבעלות בתכנים הנמסרים לפרסום באתר על-ידי צד שלישי. יחד עם זאת, כאשר צד ג' מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר הוא מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הנו בעל הזכויות בהם וכי הנו רשאי למוסרם לפרסום. אם צד ג' אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שהוא מוסר לפרסום, הריהו מאשר שהנו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן ואם יתברר כי אין זה כך – יהיה הוא אחראי לכל התוצאות שיהיו לכך.
 1. לענין עצי משפחה אשר נמסר לבית התפוצות על ידי המשתמש – הבעלות בעץ שייכת למגיש עץ המשפחה או לבא כוחו [למדיניות ותנאי השימוש בענין עץ המשפחה נא לחץ כאן]. כפועל יוצא מכך נשמרת למגיש העץ הזכות המלאה בכל הנוגע להכללתו או אי-הכללתו והצגתו או אי הצגתו של עץ המשפחה שהגיש לבית התפוצות או של חלקים ממנו או כל סוג של מידע הכלול בו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. בעל עץ המשפחה יהיה רשאי בכל עת לבקש להסירו ממאגר המידע של בית התפוצות, ובית התפוצות מתחייב להסירו.
 2. בית התפוצות עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכות יוצרים ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה כל מאמץ לתקנה.

קישורים

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם שייכים לבית התפוצות ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי בית התפוצות או מטעמו והוא איננו שולט או מפקח עליהם.

העובדה שאתר בית התפוצות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

בית התפוצות עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בית התפוצות אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

 1. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין בית התפוצות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לבית התפוצות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית התפוצות איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר בית התפוצות.
 1. בית התפוצות איננו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. 

אחריות

 1. השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", ובית התפוצות אינו נושא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 1. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנמסרו על ידי משתמשים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים דעה או עמדה של בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 1. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, אין בית התפוצות אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 1. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של בית התפוצות מוטלת על המשתמש בלבד.
 1. בית התפוצות מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ובית התפוצות איננו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.
 1. בית התפוצות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בית התפוצות או מי מספקיו.
 1. בית התפוצות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 1. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי בית התפוצות בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 1. בית התפוצות רשאי להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 1. אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 1. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום.

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
 1. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קשר".

ט.ל.ח

קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש

תנאי שימוש – בניית עצי משפחה

ברוכים הבאים לאתר מאגרי המידע.

 1. הוראות אלו באות בנוסף לתנאי השימוש באתר בית התפוצות. נא קראו בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש שתעשו באתר ובמאגרי המידע.
 1. גלישה במאגרי המידע ובניית עצי משפחה כפופה למדיניות זו וכפופה לתנאי השימוש באתר ומעידה על הסכמתך לתנאים הללו.
 1. מאגרי המידע נועדו לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.
 1. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 1. בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 1. המידע הכלול באתר, בחלקו נמסר על ידי הציבור הרחב והמשתמשים השונים, עשוי להופיע בצורה שאינה אחידה ואין כל התחייבות ו/או התחייבות כלשהי של התאמה עבור תכלית או שימוש כלשהם ובית התפוצות איננו אחראי לנכונות תוכנו.

 

 1. המשתמשים באתר מחוייבים לפעול בהתאם לחוק, בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים.

 

 1. בית התפוצות איננו אחראי להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, והאחריות בגין מעשים אלה מוטלת על המשתמשים לבדם.
 1. המאגר כולל בין היתר גם תכנים, יישומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לתנאי השימוש יכול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת לצדדים שלישיים.
 1. אין המשתמש רשאי ליצור מאגר אחר על בסיס מאגר המידע של בית התפוצות. אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר, כגון – וירוסים, שינויים באתר, פגיעה בזכויות יוצרים וכיוצ"ב.

מאגר גנאלוגי

 1. חלק ממאגרי המידע של בית התפוצות הינה מאגר גנאלוגי על משפחות יהודיות בכל התקופות ומכל קהילות ישראל בכל התפוצות ובארץ ישראל. מאגר המידע הגנאלוגי מאפשר, בין היתר, למשתמשים בנית עצי משפחה של משפחתם. הגשת מידע גנאלוגי לבית התפוצות נעשית על בסיס  וולונטרי של מגיש המידע ועל אחריותו בלבד.
 1. רישומו של אדם במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי יהדותו של אותו האדם בכל מובן ופירוש.
 1. רישומו של אדם במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי מעמדו האישי של אותו אדם ולא יכול לשמש כהוכחה או עדות בעלת ערך משפטי בפני בית משפט או בית דין רבני או אחר, בכפוף לחוקי מדינת ישראל.
 1. המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה דיני אישות, הן מבחינת ההלכה היהודית והן על פי חוקי מדינת ישראל.
 1. המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה בעלות על קניין ודיני ירושות ואפוטרופסות.
 1. בית התפוצות אינו אחראי לתוכן המידע על כל סוגיו שנמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. האחריות על תוכן המידע, על נכונות הנתונים ואופן הצגתם, על הכללתו או אי-הכללתו של נתון כלשהו או על כל פרט הנמסר לבית התפוצות חלה באופן בלעדי על מוסר המידע, דהיינו בעל עץ המשפחה או בא כוחו.
 1. בית התפוצות לא אחראי בכל צורה שהיא על כל שימוש שייעשה ע"י כל אדם, חברה, מוסד או ארגון כלשהו בישראל או בכל מדינה אחרת בכל סוגי המידע שנמסרו ע"י המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לאותם גורמים.
 1. אין בית התפוצות אחראי לכל הרשום בעץ המשפחה או בכל סוג אחר של מידע שנמסר לו לגבי כל דבר שעלול לפגוע בשמו הטוב, רגשותיו, כבודו, גופו, רכושו, או/ו מעמדו של כל אדם הרשום בעץ המשפחה בין אם הוא בחיים בין הוא נפטר. יחד עם זאת מוסכם על מגיש עץ משפחה שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, בית התפוצות רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו של בית התפוצות או לדרוש מבעל עץ המשפחה הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את בית התפוצות לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר למרכז הגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.
 1. אין בית התפוצות אחראי לכל מידע רפואי שנמסר לו בעץ משפחה כלשהו ואין מידע זה יכול לשמש כהוכחה משפטית לגבי מצבו הרפואי של כל אדם הרשום בעץ המשפחה או של צאצאיו או שאר קרובי משפחתו בכל הדורות.
 1. כל מגיש עץ משפחה אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע המצוי בעץ המשפחה שמסר יעמוד לרשות הציבור לצורך עריכת חיפושים גנאלוגיים או/ו מחקרים אחרים.
 1. כל מגיש עץ משפחה אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מסכים בעת הגשת עץ המשפחה שזהותו, כתובתו, מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יימסרו לכל דורש לערוך בירור או מחקר לגבי המידע המצוי בעץ המשפחה שמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.
 1. למגיש אילן יוחסין או לבא כוחו למאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם בית התפוצות, עבור מסירת עץ המשפחה או בעד השירותים שבית התפוצות מעניק בתשלום.
 1. עץ משפחה אשר נמסר לבית התפוצות על ידי המשתמש – הבעלות בעץ שייכת למגיש עץ המשפחה או לבא כוחו. כפועל יוצא מכך נשמרת למגיש העץ הזכות המלאה בכל הנוגע להכללתו או אי-הכללתו והצגתו או אי הצגתו של עץ המשפחה שהגיש לבית התפוצות או של חלקים ממנו או כל סוג של מידע הכלול בו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. בעל עץ המשפחה יהיה רשאי בכל עת לעדכן ו/או לתקן ו/או לבקש להסירו ממאגר המידע של בית התפוצות, ובית התפוצות מתחייב להסירו.

 

תשומת לב המשתמשים – כי גם במידה ועץ המשפחה הוסר, הוא עשוי להופיע במקום אחר במידה והופץ, הועתק ואוחסן על ידי אחרים עד למועד הסרתו.

 

 1. פנייה מטעם גורם שלישי להסרת פרטיו מהמאגר תחייב את בית התפוצות לפעול בהתאם לאמור להלן:
  • בכל מקרה של דרישה לעריכת שינויים בתוכנו של עץ משפחה על הדורש שינוי זה לפנות ישירות אל מגיש עץ המשפח ה או אל בא כוחו. בית התפוצות יערוך שינויים אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמתו המלאה בכתב של מגיש העץ או של בא כוחו.

 

 • במקרה שבעל העץ או בא כוחו מסרבים לערוך שינוים במידע הנכלל בעץ המשפחה שבבעלותו לפי בקשתו של בית התפוצות או לא ניתן ליצור קשר עם בעל העץ או עם בא כוחו בתוך פרק זמן סביר, רשאי בית התפוצות להפסיק זמנית או באופן מתמיד את הצגתו של העץ או של חלקים מננו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת לפי שיקוליו ובכפוף לתקנון שימוש זה.
 • במקרה שבעל העץ מסרב לערוך שינויים בעץ לפי בקשתו של צד שלישי, רשאי צד שלישי זה להגיש ערער על סירוב זה לבית המשפט השלום בכפוף לחוקי מדינת ישראל. בית התפוצות מתחייב לכבד כל החלטה ופסיקה של כל ערכאה משפטית של מדינת ישראל.
 1. בית התפוצות מכבד את פרטיות הגולשים ומשתמשים באתר. מדיניות פרטיות בית התפוצות מפורסמת בתנאי השימוש באתר [למדיניות הפרטיות נא ללחוץ כאן] והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא אותה מעת לעת. במקרה של שינוי מהותי במדיניות תינתן הודעה בדואר אלקטרוני.

השימוש באתר מהווה הסכמתך למדיניות זו, ככל שאינך מסכים לה – אין לעשות שימוש באתר.