להזמנת כרטיסים

עמיות יהודית


היכל בתי הכנסת באנו - מוזיאון העם היהודי

היכל בתי הכנסת של אנו – מוזיאון העם היהודי

בית הספר פועל מתוך תפיסת ה'עמיות היהודית'. תפיסה זו מגדירה את הזהות היהודית דרך עיסוק בשישה נכסים המגדירים את מרחב הזהויות המורכב והמתפתח שהוא העם היהודי. ששת הנכסים הללו הם:

  • זיכרון היסטורי
  • אורח חיים יהודי
  • ערכים ומוסר
  • השפה העברית
  • יחס מרובה פנים לישראל
  • אומנות ויצירה יהודית

 

להתעמקות: