להזמנת כרטיסים
  • האם עץ המשפחה שלי קיים במאגר הגנאלוגיה של בית התפוצות?

  • האם קיים בבית התפוצות תיעוד המוכיח שאני מצאצאי מגורשי ספרד?

  • האם יש בבית התפוצות רשימה של קורבנות השואה?

  • האם תוכלו לומר לי אם אדם הרשום במאגר המידע יהודי או לא?

  • האם תוכלו לומר לי מאיזה שבט המשפחה שלי, או האם אנחנו כהנים/לויים או לא?

  • כבר בניתי את עץ המשפחה שלי. כיצד אוכל לצרף אותו למאגר עצי המשפחה של בית התפוצות?

  • מה ההבדל בין מאגר עצי המשפחה (גנאלוגיה) לבין מאגר המידע על שמות המשפחה והאם יש קשר ביניהם?