אודות מאגרי המידע


אל אתר המאגרים

מאגרי המידע של אנו – מוזיאון העם היהודי מגוונים ועשירים. אילנות יוחסין (עצי משפחה), פירושים לשמות משפחה, תולדותיהן של קהילות ברחבי העולם, צילומים, תמונות וסרטים, קטעי מוזיקה, מידע על מושגים ואישים – כל החומרים נמצאים באתר אחד, עם חיפוש שמאגם את סוגי התוכן וגם מקשר ביניהם בקישורים פנימיים.

ניתן לערוך חיפוש במאגרים באתר המאגרים

האתר מכיל, בין היתר, גנאלוגיה יהודית (עצי משפחה); פירושים לשמות המשפחה של יהודים במגוון עדות ולשונות; תולדותיהן של קהילות יהודיות; צילומים משפחתיים וקהילתיים, צילומים של בתי כנסת, בתי עלמין, מצבות וקברים, ומוסדות קהילה; מוזיקה יהודית (חזנות ופיוט, שירה ונגינה מסורתיות של יהודי כל התפוצות והעדות, צלילי קהילות שחרבו בשואה, יצירות חסידיות, יצירות של מלחינים יהודים ועוד); ביאור מושגי יסוד ביהדות ובתולדות עם ישראל; חייהם ופועלם של מנהיגים, יוצרים ודמויות מפתח בעם היהודי.

© כל מידע מהמאגרים שמתפרסם באתר של מוזיאון העם היהודי שייך למאגרי המידע של בית התפוצות מאז 1983

הצהרה לגבי מאגר הגניאלוגיה היהודית ע"ש דאגלס א. גולדמן

שתי אחיות על יד שולחן ליל הסדר. ניו יורק, שנות ה-1950. צילום: הרברט זוננפלד. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו - מוזיאון העם היהודי, אוסף זוננפלד

שתי אחיות על יד שולחן ליל הסדר. ניו יורק, שנות ה-1950. צילום: הרברט זוננפלד. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו – מוזיאון העם היהודי, אוסף זוננפלד

מסיבת פורים בעיר סאאז, צ'כוסלובקיה, 1900 בקירוב. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו - מוזיאון העם היהודי, באדיבות ד"ר נח גינות

מסיבת פורים בעיר סאאז, צ'כוסלובקיה, 1900 בקירוב. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו – מוזיאון העם היהודי, באדיבות ד"ר נח גינות

ילדים בטורנו-סוורין, תחילת המאה העשרים. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו - מוזיאון העם היהודי, באדיבות ד"ר נח גינות

ילדים בטורנו-סוורין, תחילת המאה העשרים. המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר, אנו – מוזיאון העם היהודי, באדיבות ד"ר נח גינות