להזמנת כרטיסים

בית הספר ללימודי העם היהודי מפיק מגוון חומרים חינוכיים ותכניות לימודים עבור קהלים לומדים שונים:

חומרי עיון בנושא זהות יהודית

(תחום התוכן של לימודי העם היהודי)

אסופת המאמרים בוחנת את  הקשר בין זהות אישית לקולקטיבית, ממפה זהויות יהודיות בנות זמננו, על המאחד והמייחד אותן, משרטטת את מפת העולם היהודי מבחינה  דמוגרפית, בוחנת את מעמדן של קהילות יהודיות בימינו ואת ישראל והתפוצה היהודית מנקודת מבט השוואתית כלל עולמית וכן את השינויים מ"שלילת הגולה" ועד ל"עמיות יהודית".

נא ללחוץ על שמות המאמרים להורדת מסמך PDF:

וגם:

צרו קשר


מייל: school@bh.org.il