Хранители - "אוצרים קהילות" - מורים ותלמידים מתעדים קהילות בחמ"ע (תכנית ברוסית)


רישום לתכנית

русский

בתי ספר בחמ"ע (חבר המדינות העצמאיות) המעוניינים להשתתף בפרויקט "אוצרים קהילות" מוזמנים להירשם. לאחר מילוי טופס רישום ממוכן צוות הפרויקט יצור קשר עם נציג/ת בית הספר.

בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי בשיתוף משרד החינוך – פרויקט חפציב"ה, מזמינים אתכם להשתתף במיזם חדש: "אוצרים קהילות – מורים ותלמידים חוקרים ומתעדים את תולדות הקהילה היהודית".

כמרכז לאומי לקהילות בישראל ובעולם, בית התפוצות שואף לחזק את שייכותו של הדור הצעיר לעם היהודי ולהעמיק את הקשר בין יהודי כל העולם לבין ישראל.

нажать здесь

בית הספר הבינלאומי ע"ש קורת ללימודי העם היהודי בבית התפוצות מעצים את תחושת השייכות של הדור הצעיר לעם היהודי תוך הכרת התרבות וההיסטוריה של העם. בית הספר מקדם תפיסת זהות לאומית באמצעות תכניות חינוכיות בארץ ובקהילות יהודיות בעולם.

תכנית חפציב"ה תומכת בקידום החינוך היהודי הפורמלי בבתי ספר היהודיים בארצות חמ"ע. מטרות התכנית הן טיפוח הזהות היהודית, חיזוק הקשר עם העם היהודי ומורשתו ועידוד הזיקה למדינת ישראל. כמו כן התכנית חושפת את התלמידים ואת בוגרי בתי בתי הספר לחיי הקהילות היהודיות.

על פרויקט "אוצרים קהילות":

כיצד משמרים את סיפורם של הסבים והסבתות למען הדורות הבאים, ומבטיחים שהדור הבא יכיר את סיפוריהם של אבותיו ואמותיו בעבר?

יש לכם הזדמנות לקחת חלק במיזם שמטרתו לשמר את הזיכרון הלאומי בקשר בין דורי. במסגרת הפרויקט מורים ותלמידים חוקרים את תולדות הקהילה היהודית בעירם, מתעדים את הממצאים ומוסרים אותם לבית התפוצות. המידע שיתקבל יתורגם לאנגלית ולעברית וייכלל במאגרי המידע של בית התפוצות.

מטרות הפרויקט:

  • חקר ותיעוד של קהילות יהודיות בברית המועצות לשעבר
  • העשרת מאגרי המידע בבית התפוצות
  • חיזוק הקשר ותחושת השייכות למשפחה, לקהילה ולעם היהודי
  • הזדמנות לתלמידים להיחשף לתחום החקר והתיעוד הקהילתי.

הערך המוסף לתלמיד/ה:

רכישת מיומנויות בהבניית טקסט, בעיבוד מסמכים ובאמנות הראיון; חשיפה לנושאים חדשים, לשימוש במאגרי מידע ארכיוניים מעודכנים; הרחבת הידע בתחומים כמו היסטוריה וגיאוגרפיה.

החומרים שיאספו התלמידים יכולים לשמש להקמת מוזיאון בית ספרי, תערוכה, כנס או כיו"ב.

סיוע לצוות המורות והמורים:

צוות המוזיאון וחפציב"ה יסייעו לצוות בית הספר בהנחיה מתודית, בהמלצות מעשיות וכן בתמיכה טכנית.

תהליך העבודה ילווה בייעוץ אישי במתכונת המתואמת עם צוות ההוראה המקומי. במהלך העבודה המידע יישלח אל בית התפוצות בשלושה שלבים. צוות המוזיאון יבדוק ויעריך את המידע שיתקבל.

עם סיום הפרויקט השנתי צוותי החקר והתיעוד יקבלו תעודות על השתתפותם בפרויקט.

פרטי המידע המהותיים והחשובים ביותר יוכנסו למאגר המידע של המוזיאון.

בית הספר שיספק פרטים חדשים יצוין ויקבל קרדיט, ובית הספר המצטיין יקבל פרס.

Для информации:


Римма Усманова

rima@bh.org.il

+972-52-6130513

Moshe Michlis

+972-522446642

mm@michles.co.il

 

HEFTZIBA LOGO