Façade of the Peitavas Street Synagogue,  Riga, 1976 Beit Hatfutsot, the Oster Visual Documentation Center Courtesy of Valery Fayerman

חזית בית הכנסת ברחוב פייטאוואס, ריגה, 1976. בית התפוצות, מרכז אוסטר לתיעוד חזותי. באדיבות וולרי פיירמן

 

Jews Praying in the Peitavas Street Synagogue Riga, 1976 Beit Hatfutsot, the Oster Visual Documentation Center Courtesy of Valery Fayerman

תפילה בבית הכנסת ברחוב פייטאוואס, ריגה, 1976. בית התפוצות, מרכז אוסטר לתיעוד חזותי. באדיבות וולרי פיירמן

 

בית הכנסת בריגה, לטביה

מאת חיים גיוזלי

בית הכנסת ברחוב פייטאוואס בריגה הוא בית הכנסת הפעיל היחיד בעיר. הוא מכונה גם בית הכנסת פייטאוואס, או פייטאוו-שול, ולעתים גם "די שטאט שול", בית הכנסת העירוני, ביידיש.

בית הכנסת נבנה בשנת 1905 בסיוע תרומה מהתעשיין אולריך מילמן. הוא תוכנן ועוצב על ידי משרד האדריכלים ה. סילברליך ונוימן. לפני השואה פעלו בריגה, בה חייתה קהילה יהודית גדולה וחזקה שמנתה כארבעים אלף יהודים, כארבעים בתי כנסת נוספים.

בית הכנסת בנוי מאבן ולו חזית ניאו קלאסית, אבל בפנים שולט הסגנון המורי. בימת העץ, בחלק המזרחי של אולם התפילה, מקושטת בצורות גיאומטריות. ארון הקודש מעוטר במוטיבים מוריים צבעוניים, ומחופה בכיפת זהב. משני צדי האולם יש שתי גלריות לעזרת נשים. מהתקרה תלויה נברשת גדולה עם מגני דוד.

בין שתי מלחמות העולם התפללו בבית הכנסת גם חסידים וגם מתנגדים. בכל שנה לפני חג הפסח פעלה במתחם בית הכנסת מאפיית מצות, ובחצר היו גם מקווה ומשחטה קטנה.

בתקופת השואה הגרמנים חיללו והחרימו את המבנה, והשתמשו בו כמחסן. היה זה בית הכנסת היחיד בריגה שלא נהרס, כנראה בשל קירבתו למבנים אחרים בעיר העתיקה. הפנים ניזוק במידת מה, אולם ארון הקודש שרד, ואת ספרי התורה החביאו אחדים מהמתפללים, ואף הם נשמרו. הקהילה היהודית של ריגה הושמדה כולה בשואה. בסיום המלחמה נותרו בחיים רק כ-150 יהודים מריגה.

ביום הכיפורים בשנת 1946 נערכה בבית הכנסת ברחוב פייטאוואס התפילה הציבורית הראשונה אחרי השואה, בהשתתפות מאות יהודים. בשנות ה-1950 התקיימו בו שלוש תפילות יומיות, אבל בשנות הששים והשבעים ירד מספר המתפללים ירידה חדה. בתקופת השלטון הסובייטי שימש בית הכנסת מקום מפגשם העיקרי של יהודי ריגה, ובעיקר של הצעירים. רבים מהם התאספו שם בחגים היהודיים, ובעיקר בחג שמחת תורה.

בשנות ה-1990, כשחידשה לטביה את עצמאותה הלאומית, בית הכנסת נהיה למרכז עיקרי של החיים היהודיים המתחדשים בריגה. פעמיים היה בית הכנסת יעד לפיגועים: הפיצוץ ב-6 במאי 1995 גרם נזק קטן יחסית, ובפיצוץ השני, בליל ה-2 באפריל 1998, נהרסו דלת החזית והחלונות הצבעוניים המקוריים משנת 1906, אשר שרדו את הכיבוש הנאצי. הפיגועים בוצעו על פי החשד על ידי גורמים אנטישמיים בחברה הלטבית, עליהם נמנים חברי ס.ס. בדימוס ותומכיהם. השלטונות הלטביים גינו בחריפות את שני האירועים.

Riga_3

The Jewish Community of Riga

Lachplesha str. 141

LV 1003 Riga

Latvia

Tel: (371) 720-53-13

Fax: (371) 720-53-13

The Peitav shul

6/8 Peitavas Street

LV 1322 Riga

Latvia

עברית: דנה פז פרינס