בית הכנסת ברחוב בוויס מארקס, לונדון


פנים בית הכנסת ברחוב בוויס מארקס, לונדון, 1817 בקירוב בית התפוצות, מרכז אוסטר לתיעוד חזותי

פנים בית הכנסת ברחוב בוויס מארקס, לונדון, 1817 בקירוב בית התפוצות, מרכז אוסטר לתיעוד חזותי

העתיק בבתי הכנסת של לונדון שעדיין פעיל, נבנה בשנים 1699-1701.

בית הכנסת נבנה בסמטה, משום שלא הותר ליהודים להקים בתי כנסת ברחובות ראשיים. מבנה חד קומתי, שכמעט ולא השתנה מאז הקמתו. הוא בנוי לבנים אדומות, צנוע מבחוץ. הפנים הדור יותר, ולו קירות מטויחים מקושטים בחלונות רוזטה, שמחלקם תלויות נברשות. בצד המערבי ניצבת בימת עץ ובצד המזרחי ארון קודש דו קומתי, ומעליו לוחות הברית. בארון ובלוחות הברית מורגשת השפעתו של בית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, שנבנה בשנים 1671-1675. בשלושה צדדים יש גלריות לעזרת נשים.

מספרים כי המלכה אן עצמה תרמה קורת עץ לבניין בית הכנסת.

בבית הכנסת מתפללת קהילה ספרדית.