אירועים | ביקורים | חדשות

יום השואה הבינ"ל – שרידי עוגב מאוסף הנס הירשברג הוצבו במוזיאון כלי הנגינה הגדול בעולם

שרידי עוגב אשר חילץ בשנת 1950 הנס הירשברג מבין חורבותיו של בית הכנסת החדש ברחוב אוראניינבורגר בברלין מוצגים כעת במוזיאון כלי הנגינה בפניקס, אריזונה, ארה"ב. אוסף הנס הירשברג נתרם לבית התפוצות על ידי אחותו לילי פליס, לפני כעשור.
מוזיאון כלי הנגינה בפניקס נפתח בשנת 2010, והוא הגדול מסוגו בעולם. במוזיאון אוסף עצום ומרשים של כלי נגינה ממאתיים ארצות ואזורים שונים ברחבי העולם.

שני השרידים מאוסף הנס הירשברג בבית התפוצות הוצבו במדור שמוקדש למוזיקה יהודית באירופה בשנים 1939 – 1945. השמדתו של העם היהודי בשואה, ובייחוד השפעתה ההרסנית של השואה על המוזיקה היהודית ועל המוזיקאים היהודים באירופה, מודגמות באמצעות כלי נגינה שמוצגים בגלריה

האירופית של המוזיאון. כלי נגינה שהיו שייכים למוזיקאים יהודים אשר נרדפו על ידי הנאצים, מסייעים להבין את סבלם הנורא ואת האבדן הבלתי נתפס שבא עליהם בתקופה הטרגית ההיא. הפער בין ממדיהם הקטנים של שני שרידי האורגן לבין ממדי הענק של מה שהיה בית הכנסת הגדול ביותר באירופה,  מסייע לתאר בדרך סמלית את עוצמת השואה.

ניר גולדברג