אירועים | ביקורים | חדשות

"אתגר העמיות בחברה הישראלית – מחזון למעשה" – כנס

בכנס בנושא העמיות היהודית בחברה הישראלית שהתקיים בבית התפוצות השתתפו 250 מבקרות/ים, מחנכות/ים, חוקרות/ים והוגות/ים, אשר דנו בהיבטים התיאורטיים והפרקטיים של עמיות יהודית בחברה הישראלית.

את הכנס קיים בית הספר הבין-לאומי ללימודי העם היהודי של בית התפוצות בשיתוף עם "המרכז לחינוך לעמיות יהודית".

הרבה טליה אבנון-בנבניסטי, מנהלת בית הספר הבין-לאומי ללימודי העם היהודי: "עלינו ללמוד את פנייו של העם היהודי ואת דמותה של החברה הישראלית כדי לזהות את גופי התוכן החופפים זה לזה. מוטלת עלינו המשימה לחקור מחדש את נושאי הליבה הללו, להציע מתודולוגיה ייחודית לדמויות המפתח בתחום בישראל וליצור ולהוביל שיח על העם היהודי הקולקטיבי בישראל".

קטעי וידאו מהכנס: https://new.livestream.com/sconnect/tfutsot

טליה אבנון בנבניסטי בכנס העמיות היהודית בית התפוצות פברואר 2015

 

בית התפוצות