אירועים | ביקורים | חדשות

עצי המשפחה של הקהילה היהודית בזקינתוס – במאגרי בית התפוצות

מר שמואל גני הקדיש שנים ארוכות לבנייתם של עצי משפחה של משפחות מזקינתוס, יוון.

ערב מלחמת העולם השנייה חיו באי זקינתוס פחות מ-300 יהודים. הודות להגנה שהעניקו להם הרשויות היווניות, הצליחו יהודי האי לחמוק מגורל של גירוש והשמדה בידי הנאצים, שהיה מנת חלקם של יהודים במקומות אחרים.

בעצי המשפחה שחקר שמואל גני מתועדים יותר מאלף אנשים. כל המידע היקר הזה הוכנס בשבוע שעבר אל מאגר הגנאלוגיה היהודית ע"ש דאגלס א. גולדמן בבית התפוצות.

בתמונות: שמואל ונעמי גני עם נכדם שמואל בעת ביקורם בבית התפוצות.

DCS_8513-ADCS_8446-A

בית התפוצות