אירועים | ביקורים | חדשות

העם של מספרי הסיפורים

shatnerמרדכי (מקס) שטנר הוא פילוסוף ישראלי, מומחה לבינה מלאכותית ולמדעי המוח. בספרו החדש "הצלחתם של מספרי הסיפורים" הוא מציע הסבר חדשני לסוד הצלחתם של היהודים בעולם – שליטתם באמנות העתיקה של הסיפור.

גילויי ההצלחה המגוונים של יהודים הובילו את המחבר למסקנה כי זו תלויה בכמה כישורים אינטקלטואליים בסיסיים שמאפיינים את התרבות היהודית ומשותפים ליהודים במקומות ושונים ובתקופות שונות. אמנם כל העמים בעולם מספרים סיפורים, אך היהודים מיוחדים בכך שסיפוריהם דומים לתסריטים. כל סיפורי החגים והמועדים, למשל, הם ממש עלילות מרתקות בסגנון הוליווד.

שטנר טוען כי היכולת לספר סיפור משכנע ומעניין היא המפתח הראשוני להצלחה. כשרון הסיפור הלאומי סייע ליהודים רבים במגוון של תחומים, במדע כמו גם בעסקים.

 גם אנחנו בבית התפוצות מספרים את סיפורו של העם היהודי, וטוענים תמיד – לעולם אל תמעיטו בערכו של סיפור טוב!

ניר גולדברג