להזמנת כרטיסים

יקירי ויקירות מוזיאון העם היהודי

שנת תשמ"ה – 1984

 • פרופ' סלו ו. בארון
 • מר נורמן גילמובסקי
 • מר יצחק בשביס זינגר ז"ל
 • מר יצחק נבון ז"ל
 • מר אברהם שפיגל

שנת תשמ"ו – 1986

 • פרופ' אפרים אלימלך אורבך
 • מר פנחס (פינו) גינזבורג
 • גב' ביאטה קלארספלד
 • מר פיליפ מ. קלוצניק

שנת תשמ"ח – 1987

 • ד"ר יונה אתינגר
 • ד"ר יוסף ביגון
 • מר ירוחם גורניצקי
 • מר ישעיהו וינברג
 • מר אבא קובנר ז"ל
 • הרב ד"ר משה רוזן

שנת תשמ"ח – 1988

פרופ' אלי ויזל

שנת תשס"ט – 2008

 • מר הרווי קרוגר ז"ל
 • גב' ד"ר רות שמיר-פופקין
 • הוקרה מיוחדת, רוה"מ לשעבר מר אריאל שרון ז"ל
 • גב' אדית תאומים ז"ל