סיפור משפחתי 2019

For her exhibit, Amit chose to portray the story of Yitzhak Siyag, her maternal grandfather's brother. In 1941 the Jews of Iraq suffered severe pogroms. As a result, it was decided to bring the Jews in Iraq to Israel without delay. A secret underground organization was established for the purpose of transmitting messages to Israel. Yitzhak was a "Gideoni" and the underground's chief radio operator. The artwork depicts Siyag transmitting updates from Iraq to Israel. Amit is proud to share the story of the broadcast station that was operated from her grandfather's house. Yitzhak's love for Israel and his wish for independence drove him to act courageously, which led him to play a significant role in the history of Israel. Sharet, Kfar Saba, Israel במוצג בחרה עמית לספר על פועלו של יצחק סייג, אח נערכו פרעות קשות ביהודי עיראק 1941- סבה מצד אמה. ב והוחלט שצריך להעלות את היהודים בדחיפות לארץ ישראל. הוקמה מחתרת סודית בעיראק שתפקידה היה להעביר ידיעות לארץ ישראל. יצחק היה "גדעוני" והאלחוטן הראשי של המחתרת ותפקידו היה להעביר את הידיעות האלה. העבודה מציגה את יצחק סייג בעת העברת עדכונים מעיראק לארץ ישראל. עמית חשה גאווה לספר את הסיפור של הפעלת תחנת שידור בבית משפחתו של סבה. היא שמחה שאהבתו של יצחק לארץ ישראל, והרצון בעצמאותה, גרמו לו לפעול באומץ, ובכך הוא היווה חלק משמעותי מההיסטוריה של ארץ ישראל. שרת, כפר סבא, ישראל Amit Chayun The Gideonim in Iraq עמית חיון הגדעונים בעיראק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=