סיפור משפחתי 2019

The beehive with honeycombs in the shape of the Star of David incorporates pictures and stories from Lev's family. A poem by his grandmother is printed on the door, describing her origins and her family name. Lev's family members resemble the bees, in that they cannot live nor exist without other bees, comprising a big "family". In this display Lev tries conveys the idea that Israel is "the land of milk and honey". The bees are peace loving creatures that protect their home and offspring from enemies. Lev seeks to compare the bees' mechanism to that of the State of Israel, a country that absorbs immigrants and is forced to defend itself for the sake of its independence. Jewish Sunday School Gefen, Syktyvkar, Russia Lev Kagantsov Beehive בכוורת מעץ ובה חלות דבש בצורת מגן דוד, משולבות תמונות וסיפורו המשפחתי של לב. על הדלת מודפס שיר של סבתו המדבר על מוצאה ועל שם משפחתה. בדומה לדבורים, אשר לא יכולות לחיות ולהתקיים ללא חברותיהן בנחיל הדבורים, המהווה "משפחה" גדולה, כך גם בני המשפחה של לב. במוצג זה לב מעביר את הרעיון כי ישראל היא "ארץ זבת חלב ודבש". הדבורים הן יצורים שוחרי שלום, המגינות על ביתן וצאציהן מאויבים. לב מעוניין להקביל את מנגנון הדבורים למדינת ישראל, מדינה קולטת עליה אשר נאלצת להתגונן עבור עצמאותה. בית ספר יום א' "גפן", סיקטיבקר, רוסיה לב קגנטסוב כוורת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=